cafe Archive

Đông sắp tàn rồi, bạn đã hay chưa?

Mùa này ở Sài Gòn, mỗi khi đêm đến, tiết trời nhẹ nhàng hơn, phố lặng yên hơn, con đường cũng vắng vẻ hơn, không gian xung quanh như bỏ lại cái ồn ào oi bức ban ngày phía sau màn đêm tĩnh lặng, đây thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời để nhâm …

Whole coffee good price policy in Ho Chi Minh

Provide wholesale prices 100% pure coffee.Sale shock up to 25% for Christmas & New Year for each type of coffee bean products. Wholesale price after discount. ARABICA COFFEE: 137k / kg.ROBUSTA COFFEE: 85k / kg.CULI ROBUSTA COFFEE: 87k / kg. CONTACT US TO HAVE PRICE POLICY FOR BUSINESS PARTNERS.Web: https://lamcaphe.com.Phone: 0904684089.