Có thể uống cà phê đã được rang cách đây 1 năm không?

Có thể uống cà phê đã được rang cách đây 1 năm không?

Leave a Reply